Uprzejmie informujemy, że pomimo zaawansowanych prac i przygotowań obecny sezon 2018/2019

w planowanej lokalizacji przy ul.Pana Tadeusza nie odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych.

W zaistniałej sytuacji pilnie poszukujemy nowego miejsca pod instalację lodowiska

jeszcze w tym sezonie zimowym.